LOPD
(Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

 

Xavier Ortiz es compromet al acompliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris d'aquest lloc web i al deure de tractar-los amb confidencialitat.

A auqests efectes adoptarà les mides necessàries per a evitar la seva alteració, pérdua, tractament o accés no autoritzat.

A aquests efectes us informem que podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació conforme a l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter personal a través d'una notificació per escrit i acreditant la vostra identitat a la següent direcció: Diputació 333 Ent. 1ª 08009 Barcelona.